486 views
# Documentatie NL OpenJustice.be `versie 04/03/2021` :::info :construction: we zijn nog bezig met opstellen :construction: ::: [toc] # Presentatie De openjustice applicatie "Outil" maakt het volgende mogelijk: - Textuele inhoud uit PDF bestanden halen, of deze nu uit tekst (conversie van een Word-bestand) of afbeeldingen (scan van een papieren document) zijn opgemaakt - Of Knip&Plak de tekst uit een ander tekstbestand - Om persoonsgegevens te verwijderen met behulp van een assistent om de genoemde personen, organisaties en plaatsen te herkennen en te verbergen (pseudonimisering) - Om de eigenschappen van het document te specificeren: jaar, rechtbank, taal, gerelateerde teksten (wetgeving of rechtspraak), enz. - Verkrijg direct na indiening een link naar een HTML-versie en een pdf-versie van de doorgestuurede tekst Eenmaal de tekst is ingediend, wordt deze gecontroleerd en geverifieerd, waarna deze wordt opgenomen in de documenten die door OpenJustice.be worden gepubliceerd. :::warning Waarschuwing: OpenJustice is een, experimentele service volop in ontwikkeling. We passen een opklimmende, gebruikersgerichte bouwmethodiek toe, die begint met een kleinschalige maar steeds groeiende dienstverlening. Op deze manier manifesteren de behoeften en obstakels zich geleidelijk en worden de oplossingen direct geïntegreerd tijdens de ontwikkeling van de service, totdat een robuuste, brede en efficiënte applicatie wordt verkregen. Kortom: verwacht geen complete, perfect stabiele, begrijpelijke en gekalibreerde service. Wij zijn een non-profitorganisatie, niet de staat, noch Silicon Valley. ::: # Hoe werkt het ## Inhoud voorbereiden ![](https://pad.openjustice.be/uploads/upload_628998e7885ea690d730abd8011313e3.PNG) - Als u een pdf-bestand heeft, kunt u dewe selecteren met de knop "Klik hier om een bestand te kiezen" - Het bestand wordt geanalyseerd en verwerkt, de informatie en inhoud verschijnen er net onder - Als het een gescand bestand is, wordt een geoptimaliseerde OCR-verwerking uitgevoerd - In het tekstinvoerveld kunt u fouten als gevolg van OCR corrigeren en de lay-out aanpassen (u kunt het ook gebruiken om het document vanuit een openoffice, word of ander bestand te knippen en plakken) :::info Er worden in deze fase geen gegevens geregistreerd of gelogd: de OCR- en anonimiseringsverwerking gebeurt op een afzonderlijke module en is geïsoleerd van de rest van de applicatie. ::: ### Stuur door voor anonimisering ![](https://pad.openjustice.be/uploads/upload_6a4129a3759b448f3d64a498bb43a896.PNG) - De knop "anonimiseren" stuurt de inhoud naar de analyse en detectie van entiteiten (mensen, plaatsen, organisaties, ...) - Als de inhoud al is geanonimiseerd, klik dan op "al geanonimiseerd" om deze behandeling te vermijden ## 2. Anonimisatie nakijken ![](https://pad.openjustice.be/uploads/upload_3ad37b474cb6a6c4c1459f056a1fb11d.PNG) - De gedetecteerde entiteiten verschijnen in een lijst, die u kunt wijzigen - de termen die een persoon, een plaats of een organisatie noemen, kunnen veelvoudig zijn: ze worden gescheiden door een puntkomma - een "extra" term die niet verborgen hoeft te worden, kan uit de lijst worden verwijderd (prullenbak-knop) - de tekst die de entiteit vervangt kan ook worden gewijzigd - als een term ontbreekt en moet worden weggelaten, kunt u een nieuwe term toevoegen met de knop "Een term toevoegen" ## 3. Gegevens invullent ![](https://pad.openjustice.be/uploads/upload_638fe6003aa15e2952c05a6d96d84b62.PNG) ### Document eigenschappen - De eerste 4 gegevens (land, taal, jaar en bron) worden gebruikt om de ECLI-identificatie van het document te definiëren - De informatie "Hoger beroep" voegt nuttige informatie toe aan gebruikers - Etiketten worden gebruikt om het document op thema in te delen :::info **Etiketten** zijn onder voorbehoud van moderatie: ze zijn vrij en worden bepaald door de gebruikersgemeenschap, maar worden gecontroleerd om misbruik te voorkomen. ::: ### Links en referenties - Voeg indien mogelijk een link toe naar andere documenten die door de tekst worden geciteerd - Je kan kiezen tussen wetgeving (ELI) en jurisprudentie (ECLI) ### Versturen ![](https://pad.openjustice.be/uploads/upload_8562c3f2e9863a74d0fa0ff0473037ee.PNG) - Identificatie gebeurt met uw gebruikerssleutel - Hoe zorgvuldiger u het document opmaakt en doorstuurt, hoe sneller het kan worden gevalideerd voor publicatie ## 4. En dan ... ![](https://pad.openjustice.be/uploads/upload_9e148f810a825fb60399212e531b6822.PNG) - U ontvangt per e-mail en na indiening een persoonlijke link naar het ingediende document, met beperkt gebruik - U ontvangt ook een link naar de pdf-versie van het document, die ook bij de notificatie-e-mail wordt gevoegd - Na controle en verificatie zal het document een "onofficiële" ECLI-identificatiecode krijgen en worden opgenomen in de documenten die door OJ worden gepubliceerd. :::info De FOD Justitie is de enige instantie die bevoegd is om ECLI-ids te verstrekken. Deze identificatie is echter niet uitsluitend gebaseerd op gegevens uit de beslissingen, en het is daarom onmogelijk om enkel met een beslissing een "geldige" ECLI te genereren. Een "OpenJustice" identifier krijgt daarom altijd het `.OJ` achtervoegsel. ::: # Vragen ## Welke gegevens moeten worden verborgen ? In deze experimenteerfase van OpenJustice, en uit voorzichtigheid, moeten de volgende gegevens worden verborgen : - Gegevens van de partijen - Gegevens van elke betrokken persoon - Gegevens van advocaten en andere vertegenwoordigers - Identificatiegegevens van rechters en griffiers